(Xem Hướng dẫn và tải file Pdf tại đây)

FBB-150I, TL-13D, PPE-1/2 Chuông đèn nút nhấn                        532,63 KB      (Tải File)
DCD-135/190 Báo nhiệt kết hợp cố định và gia tăng                    122,46 KB       (Tải File)
DFE-135/190 Đầu báo nhiệt cố định                                               77,71 KB        (Tải File)
DSC-EA Đầu báo nhiệt gia tăng                                                     127,26 KB       (Tải File)
SLR-24H Đầu báo Kết hợp báo khói quang và báo nhiệt             146,80 KB      (Tải File)
SLV-24N Đầu báo khói quang                                                         274,84 KB      (Tải File)
HRM-1008 Bo 8 ngõ ra relay cho tủ HCP-1008E                           35,79 KB        (Tải File)
HDM-1008 Bo mở rộng 8 zone cho tủ HCP-1008E                        36,73 KB        (Tải File)
HRA-1000 Hiển thị phụ cho trung tâm báo cháy HCP-1008E       91,68 KB       (Tải File)
HCP-1008E Trung tâm báo cháy 8-64 kênh                                    31,21 KB       (Tải File)
HCA-RA Hiển thị phụ cho trung tâm HCA                                      224,77 KB     (Tải File)
HCA-2/4/8 Trung tâm báo cháy & xả khí                                         125,49 KB     (Tải File)
HCV-2/4/8-RA Hiển thị phụ cho HCV                                               98,90 KB       (Tải File)
HCV-2/4/8 Trung tâm báo cháy 2/4/8 kênh                                      352,89 KB     (Tải File)

Thẻ: